W. Szekspir Romeo i Julia, bohater epizodyczny; krewny księcia, a przede wszystkim oddany i wierny przyjaciel Romea. Jest to barwna postać. Na pewno nieco starszy od Romea i bardziej doświadczony, patrzy na miłosne rozterki druha z dystansu i z przymrużeniem oka. Pojawieniu się Merkucja na scenie towarzyszą prawie zawsze niewybredne żarty. Ma rzeczywiście niewyparzone usta. Wulgarny, czasem prostacki język nie oznacza, że jest to człowiek prymitywny. Merkucjo gotów jest oddać życie za Romea, osłonić go w potrzebie. Tak dzieje się, gdy pada zabity podstępnym ciosem Tybalda