W. Szekspir Romeo i Julia, bohaterka epizodyczna; niania opiekująca się Julią od pierwszych chwil jej życia; PIASTUNKA