W. Szekspir Makbet, bohater epizodyczny; syn króla Szkocji, Dunkana