H. Sienkiewicz Potop, bohater epizodyczny, historyczny; marszałek wielki, hetman wielki koronny, początkowo zajął postawę wyczekującą, w miarę narastania nastrojów patriotycznych przystąpił do walki. Właśnie do jego siedziby w Lubowli jechał Jan Kazimierz, kiedy w górskim wąwozie napadli go Szwedzi (i gdzie uratował go Kmicic, a polegli Kiemlicze). Był to dumny, próżny szlachcic, warchoł, gotów dla własnej ambicji zaryzykować nawet dobrem ojczyzny. Tę ambicję umiał wykorzystać Zagłoba, który pochlebstwami doprowadził do tego, że Lubomirski oddał swe wojska pod komendę Czarnieckiemu pod Jarosławiem