H. Sienkiewicz Potop, bohaterka epizodyczna, ciotka i opiekunka Oleńki