A. Mickiewicz Konrad Wallenrod, bohater epizodyczny i zbiorowy; przedstawieni zostali w powieści jako surowi rycerze przekonani, iż walcząc z Litwinami krzewią wiarę chrześcijańską. To przekonanie ma usprawiedliwić ich okrucieństwo i bezwzględność, z jaką traktują naród litewski. Niosą pożogę, zniszczenie i śmierć Litwinom, a także porywają ich dzieci, by uczynić z nich Krzyżaków, występujących przeciw własnemu narodowi. Poeta nie pozbawia jednak Krzyżaków całkowicie szlachetności i honoru rycerskiego. Dlatego trudno przychodzi Wallenrodowi działać na ich szkodę. To też są ludzie: bronią swoich przekonań, walczą w imię zasad, które wyznają, krzewią wiarę, która ich zdaniem może nawet usprawiedliwić drastyczne metody