H. Sienkiewicz Potop, bohater epizodyczny; żołnierz Janusza Radziwiłła, którego Zagłoba, twierdząc, że są spokrewnieni (słynne "mów mi wuju"), nakłania do przejścia na stronę Polaków