Kwiatki świętego Franciszka, bohater epizodyczny; franciszkanin