H. Sienkiewicz Potop, bohater epizodyczny; DRUŻYNA KMICICA