J. Andrzejewski Popiół i diament, bohater drugoplanowy, stary przyjaciel Szczuki

Wygląd: niewiele informacji w utworze

Życiorys: Razem ze Szczuką, jeszcze przed I wojną światową, studiował w Genewie. Pochodzi z zamożnej rodziny ziemiańskiej, ale jest socjalistą. Poglądy polityczne odsunęły go od rodziny. W czasie podróży po Europie stał się zwolennikiem idei spółdzielczości

W okresie międzywojennym, gdy Szczuka związał się z bardziej radykalną partią komunistyczną, Kalicki pozostał wierny Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie wojny stracił żonę i dwóch synów. Obecnie jest przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu, ale sytuację w kraju uważa za fatalną

Charakterystyka, poglądy polityczne: Nie zgadza się z komunistycznymi ideami Szczuki. Jako przeciwnik Rosji obawia się jej wpływu na Polskę. Uważa, że komuniści - przez sojusz z Rosją - prowadzą Polskę do zguby

Rola w utworze: Jego poglądy są oceniane w powieści jako błędne, zwłaszcza przez Szczukę, który z dawnym przyjacielem nie znajduje płaszczyzny porozumienia