Biblia; patriarcha Jakub, zwany Izraelem, gdyż był ojcem narodu. Z postacią Jakuba łączy się opowieść o śnie, w którym patriarcha ujrzał drabinę, łączącą niebo z ziemią, po której tam i z powrotem poruszali się aniołowie. Bóg przepowiedział mu liczne potomstwo. Miał dwunastu synów, z których wywodzi się dwanaście pokoleń Izraela, z dwóch żon i dwóch niewolnic. W czasach opisywanych w Starym Testamencie występowało wielożeństwo. Synowie Jakuba to: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabalon, Józef, Beniamin, Dan, Neftali, Gad i Aser