T. Borowski Dzień na Harmenzach, bohater pierwszoplanowy; Rosjanin, współwięzień, kolega Tadka