W. Gombrowicz Ferdydurke, bohater trzecioplanowy; syn Konstantego Hurleckiego - typowy szlachecki hulaka