W. Gombrowicz Ferdydurke, bohaterka trzecioplanowa; żona Konstantego, jest gadatliwa i nadopiekuńcza, opowiada bez końca o rodzinnych koligacjach i chorobach