Listy Heloizy i Abelarda, bohaterka główna, tytułowa, adresatka listów od Abelarda, siostrzenica kanonika katedry Notre Dame, Fulberta. Była wykształcona, oczytana, biegle posługiwała się łaciną i greką. Zakochała się z wzajemnością w swoim wykładowcy, Piotrze Abelardzie. Kiedy zaszła z nim w ciążę, rozgniewany Fulbert wynajął bandytów, którzy napadli na Abelarda i wykastrowali go. Kochankowie udali się do klasztorów, gdzie przebywali do śmierci. Z tego czasu pochodzi ich korespondencja