Biblia, bohater Księgi Estery, dworzanin na dworze Achaszwerosza; jest zarozumiałym głupcem. Ma wielkie wyobrażenie o sobie, ale chyba niezbyt dobrze ugruntowane, skoro jeden Żyd, nie oddający mu pokłonów, wzbudza w nim wściekłość i nienawiść. Dostojnika królewskiego gubi zbytnia pewność siebie: wie, że król słucha jego rad i to powoduje, iż Haman wbija się w pychę, uważa się za pierwszą osobę w państwie, próbuje nawet rządzić Achaszweroszem (moment, kiedy przyszedł skłonić króla do wydania rozkazu powieszenia Mordochaja). Zaślepiony własną potęgą, przestaje kontrolować swe uczynki. Na uczcie, wydanej przez Esterę, kładzie się na łożu królowej, czym wydaje na siebie wyrok śmierci

Podstawową motywacją jego czynów jest pycha i nienawiść. Zaprowadziły go one wysoko - zdobył zaszczyty, ale na krótko