M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, bohaterka epizodyczna; służąca Lichodiejewa. Woland oświadcza mu, że wysłał ją do Woroneża