G. Orwell Rok 1984, bohater który nie występuje, jest tylko o nim mowa; Wróg Ludu, dawny przywódca Partii, który stał się kontrrewolucjonistą i za swą wywrotową działalność został skazany na śmierć. Udało mu się jednak uciec. Goldstein jest obiektem nienawiści Partii i jednocześnie mitem dla przeciwników ustroju. Mówi się, że stanął na czele organizacji Braterstwo, której celem jest obalenie ustroju. Goldstein jest także autorem Księgi, odsłaniającej mechanizmy państwa totalitarnego. Jest też głównym bohaterem "Dwóch Minut Nienawiści", w których obowiązkowo musi brać udział każdy członek Partii