Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; francuski baron, zabija Malprymisa z Brygalu, ginie z ręki Grandwida z Kapadocji w wąwozie Ronsewal