Homer Odyseja, bohater epizodyczny; pastuch, bardzo przywiązany do Odyseusza, dbający o jego dobro. U niego zatrzymał się Odys (jako żebrak) po powrocie na Itakę. Pasterz przyjął ubogiego wędrowca gościnnie, nakarmił i odział, ale nie chciał wierzyć w zapowiadany przez niego rychły powrót pana. Chętnie natomiast opowiadał o sobie, o Odysie i jego rodzinie, a zwłaszcza, na prośbę Odysa, o jego rodzicach: Laertesie i nie żyjącej już matce - Antiklei. Eumajos zaprowadził rzekomego żebraka do miasta i pomógł mu dostać się na dwór Penelopy. W jego chacie wreszcie spotkali się Odyseusz i Telemach i tu planowali, jak pozbyć się zalotników