Dzieje Tristana i Izoldy, bohater epizodyczny; wraz z innymi zdrajcami namawiał króla Marka, by się ożenił. Spiskował przeciw Tristanowi, posądził go o czary. Gdy Izolda została żoną Marka, wciąż ją szpiegował i donosił o jej spotkaniach z Tristanem. Doprowadził do oskarżenia kochanków. Zginął z ręki Tristana