S. Żeromski O żołnierzu tułaczu, bohater zbiorowy; ciemni, biedni, zastraszeni. Początkowo z zainteresowaniem słuchają opowieści żołnierza, który przybył z szerokiego świata i prawi o wolności. Buntują się nawet pod wpływem tych opowiadań, grożą, że więcej nie będą pracować na pańskim. Pobili nawet podsłuchującego Franusia, ale nie zdobyli się, by stanąć w obronie grenadiera, w milczeniu przyglądali się jego kaźni