H. Sienkiewicz Potop, bohaterowie epizodyczni; szlachta z zaścianka Wołmontowicze, napadli na żołnierzy Kmicica i zabili ich