T. Konwicki Mała apokalipsa, bohater epizodyczny; reżyser, którego film "Transfuzja" oceniany jest jako wielkie wydarzenie artystyczne. Wcześniej tworzył zgodnie z ideami partii. W czasie akcji powieści ceniony jest przez opozycję jako autor filmu krytykującego polityczną rzeczywistość. Jest także z entuzjazmem przyjmowany przez społeczeństwo, tolerowany przez władze. To karierowicz, umie znaleźć się w każdej sytuacji