Cz. Miłosz Dolina Issy, bohater epizodyczny; szlachcic, jego rodzina przybyła z terenów Królestwa Polskiego i osiedliła się w Borkunach. Tam mieszkał wraz z matką i braćmi: Dyonizym i Wiktorem. Był starym kawalerem. Romansował z Heleną, ale ożenił się z chłopką, Barbarką, i był z nią bardzo szczęśliwy. Zapalony i utalentowany myśliwy. W okresie wczesnej młodości Tomasza był jego prawdziwym mistrzem. To on nauczył chłopca tropienia i podchodzenia zwierzyny, podarował mu pierwszą strzelbę