Z. Nałkowska Granica, bohater epizodyczny; brat Jasi Gołąbskiej