Gall Anonim Kronika, bohater główny, postać historyczna; wzór władcy. Tego władcę Gall uczynił rycerzem doskonałym: opisuje czyny wojenne króla w walce z Morawianami, Czechami, Węgrami, Sasami, opowiada o chrystianizacji pogańskich plemion Selencji, Pomorza, Prus, przypomina spotkanie władcy ze świętym Wojciechem i wykupienie przez Bolesława zwłok zamordowanego przez Prusów męczennika. Bogactwo i hojność Chrobrego zostały opisane przy okazji spotkania z cesarzem Ottonem Rudym w Gnieźnie przy grobie św. Wojciecha. Władca doskonały władał świetnie wyszkoloną i uzbrojoną armią: "... więcej miał mianowicie król Bolesław pancernych niż cała Polska ma za naszych czasów tarczowników; za czasów Bolesława tyle prawie było w Polsce rycerzy, ile za naszych czasów znajduje się ludzi wszelkiego stanu...". Nie mniejsza od odwagi i waleczności była pobożność i "... cnota posłuszeństwa duchowego..." Bolesława. Król był też sprawiedliwy i pokorny, z szacunkiem odnosił się do ludzi niższego stanu. "... O, jakże wielką była roztropność i doskonałość Bolesława, który w sądzie nie miał względu na osobę, narodem rządził tak sprawiedliwie, a chwałę Kościoła i dobro kraju miał za najwyższe przykazanie! A do tej sławy i godności doszedł Bolesław sprawiedliwością i bezstronnością...". Po śmierci doskonałego władcy "... złoty wiek zmienił się w ołowiany, Polska, przedtem królowa, strojna w koronę błyszczącą złotem i drogimi kamieniami, siedzi w popiele odziana we wdowie szaty; dźwięk cytry - w płacz, radość - w smutek, a głos instrumentów zmienił się w westchnienia..."