H. Sienkiewicz Wspomnienie z Maripozy, bohater epizodyczny; właściciel hotelu, z pochodzenia Niemiec, walczył pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego, nadal podziwia swego wodza - Polaka i ze wzruszeniem o nim mówi