W. Szekspir Romeo i Julia, bohater epizodyczny; krewny Montekiego