P. Corneille Cyd, bohater epizodyczny; dworzanin. W akcie II ostrzega Gomesa przed konsekwencjami znieważenia Diega i radzi, by przeprosił go, a następnie błagał króla o przebaczenie. Przypomina, że "za śmierć królewski gniew stoi". Jest rozsądny, bezstronny. Król wyznacza go na świadka pojedynku Rodryga z Sanktym