M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, bohater epizodyczny; kierownik restauracji w Domu Literatów