Kwiatki świętego Franciszka, bohater epizodyczny; jeden z wybranych uczniów i towarzyszy św. Franciszka