H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, postać autentyczna; komendant powstania w getcie żydowskim w Warszawie, który popełnił samobójstwo 8 maja 1943 r. Narrator utworu przedstawił go w sposób, który wywołał oburzenie środowisk kombatanckich. Mówi o nim życzliwie, serdecznie, ale pozbawia go wzniosłości, jaką w myśl stereotypowych wyobrażeń powinien się cechować przywódca