Biblia, pierwsi rodzice, przodkowie całego rodzaju ludzkiego. Występują w Księdze Rodzaju, rozpoczynającej biblijny Pięcioksiąg. Są całkowicie zależni od Boga, bezradni, słabi, podatni na pokusy i skłonni do grzechu. Ale są też ukoronowaniem dzieła bożego, umiłowanymi dziećmi, górującymi nad całym światem

Wyobrażenie człowieka w Biblii określa jego miejsce wobec Boga i we wszechświecie. Wyznacza mu też obowiązki, np. pracę i świętowanie w dniu siódmym