H. Sienkiewicz Krzyżacy, bohater epizodyczny, historyczny; niezwyciężony na turniejach polski rycerz, odważny, honorowy, niezwykle silny - symbol cnót rycerskich; RYCERZE POLSCY.