H. Sienkiewicz Potop, bohaterka epizodyczna, historyczna; żona księcia Jeremiego, matka króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, dumna, dostojna patriotka.