A. Domańska Historia żółtej ciżemki, bohater epizodyczny; organista w Porębie. Brał udział w bitwie pod Warną. Chętnie opowiada Wojciechowi i Piotrowi jak bił Turków i jak zginął król Władysław. Potem mówi o swoim pobycie w Krakowie, chciał zostać księdzem, ale że nie mógł pojąć łaciny, został organistą.