J. London Biały Kieł; bohater epizodyczny; Indianin, pierwszy właściciel Białego Kła. Trudne warunki życia na dalekiej Północy sprawiły, że był człowiekiem silnym ale okrutnym, niezdolnym do okazywania uczuć. Sprawiedliwość wymierzał kijem, zaś zasługi nagradzał oszczędzając razów. Biały Kieł zyskał jego akceptację odwagą, niepospolitą siłą oraz sprytem. Żądał jednak bezwzględnego posłuszeństwa, a wszelkie odruchy buntu tłumił biciem.