L. Kruczkowski Niemcy, bohater epizodyczny; służbista, człowiek zły i bezwzględny, sprawdza posłuszeństwo Hoppego. Młynarz, folksdojcz (człowiek, który dobrowolnie podpisał dokumenty, będące świadectwem jego niemieckiego pochodzenia), bezwzględny i okrutny kolaborant. Jest to kolejny człowiek, który uległ propagandzie, uwierzył w faszystowską ideologię. To on przyprowadza na posterunek zmęczone ucieczką żydowskie dziecko. Potem staje w pobliżu i sprawdza, czy Hoppe wykona swój obowiązek i zabije chłopca. Jeśli tego nie zrobi, następnym krokiem Schulza będzie doniesienie na niego. Jest pozbawiony jakichkolwiek ludzkich uczuć.