E. Nesbit Pięcioro dzieci i coś, bohaterka epizodyczna; żona Billa, właściciela wesołego miasteczka, gdzie występował Robert, powiększony do rozmiarów olbrzyma.