A. Mickiewicz Pan Tadeusz, bohater trzecioplanowy; był woźnym sądowym, nosił pozwy, wywoływał sprawy na wokandę, wzywał świadków w czasie rozprawy. Na stare lata osiadł w domu Sędziego jako zaufany sługa. Pochodził pewnie z ubogiej szlachty, bo zwykle stamtąd rekrutowali się drobni urzędnicy sądowi.