Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, bohater główny i tytułowy; człowiek "uczony", magister - mistrz, z pewnością prezentuje wysoki poziom intelektualny, o czym świadczy przede wszystkim jego marzenie o rozmowie ze Śmiercią. W jej obliczu, jak każdy człowiek, odczuwa przerażenie, które jednak udaje mu się opanować. Jest świadom, że znalazł się w rzadkiej sytuacji - nie umiera, a mimo to rozmawia ze Śmiercią, odczuwa jej obecność, zadaje pytania i otrzymuje odpowiedzi. Polikarp zachowuje przytomność umysłu, postępuje jak prawdziwy scholastyczny mędrzec - jest metodyczny i dokładny. Najpierw zadaje pytanie podstawowe: dlaczego ludzie muszą umierać, potem stara się wyjaśnić rolę Śmierci i jej właściwości.