E. Nesbit Pięcioro dzieci i coś, bohater epizodyczny; pomaga dzieciom.