A. Mickiewicz Pan Tadeusz, bohater trzecioplanowy; stary znajomy i przyjaciel Sędziego. Na dworze ojca Podkomorzego Sędzia spędził młodość. Urząd podkomorzego, z którym wiązały się kompetencje sądowe, szczególnie rozsądzanie sporów granicznych, był nie lada zaszczytem, a szlachcic sprawujący ten urząd cieszył się wśród szlachty wielkim szacunkiem i poważaniem. Podkomorzy przyjechał do Soplicowa, by rozsądzić spór o zamek między rodami Sopliców i Horeszków. Towarzyszyły mu dwie córki, Róża i Anna, oraz żona.