B. Prus Placówka, bohater epizodyczny; bogaty chłop.