F. H. Burnett Mały lord, bohater epizodyczny; pracownik hrabiego, zajmuje się pobieraniem opłat za dzierżawę, surowy i bezwzględny.