H. Sienkiewicz Potop, bohaterka epizodyczna, historyczna; żona króla polskiego, Jana Kazimierza.