W. M. Thackeray Pierścień i róża, bohaterka główna; była jedyną córką króla Kalafiora, władcy Krymtatarii. Ponieważ jej ojciec zginął z ręki obecnego monarchy, Padelli I, królewna została pozbawiona należnych jej przywilejów. W zamieszaniu wojny domowej malutka księżniczka wyszła z pałacu i słuch o niej zaginął. Sądzono, że pożarły ją dzikie bestie. Tymczasem dziewczynka dotarła na dwór królewski w sąsiedniej Paflagonii, gdzie została służącą Angeliki.

Królewna Różyczka była miła, piękna i pełna wdzięku. Przysłuchując się lekcjom, jakich nauczyciele udzielali Angelice, zdołała się wiele nauczyć. Odrabiała za Angelikę zadania domowe, pięknie rysowała, wyszywała. Cechowały ją: pracowitość, skromność i pokora. Bez szemrania wykonywała polecenia, była lojalna.

Kochała Lulejkę, ale nigdy się do tego nie przyznała. Pozostała mu wierna, mimo że małżeństwo z Brodaczem Pancernym czy Padellą I mogło ją uratować przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Była istotą szlachetną i dobrą.