R. Kipling Księga dżungli, bohater epizodyczny; ptak czyniący taki hałas, jakby ktoś walił o miedziany kocioł.