W. Szekspir Romeo i Julia, bohateka epizodyczna; matka Julii. Jest energiczną osobą, rządzącą w domu i dyrygującą służbą, przejmującą po mężu jego autorytarny charakter. Kocha córkę, lecz nie akceptuje jej zdania, szczególnie odmiennego od jej poglądów.